Hoe ‘onafhankelijk’ is uw ‘onafhankelijk’ ICT adviseur?

By Dries on 16/03/2016

independent advice

Onafhankelijk, wat is de betekenis van dat woord? Onafhankelijk is op meerdere manieren uit te leggen. Veel ICT adviseurs pretenderen onafhankelijk te zijn maar zijn ze dat wel? En wat is de meerwaarde van een onafhankelijk ICT adviseur boven een afhankelijk ICT adviseur?

‘onafhankelijk’ volgens “Van Dale”

Het woord ‘onafhankelijk’ kan volgens "van Dale" volgende betekenissen hebben:

  • zelfstandig
  • aan niemand onderworpen of autonoom
  • niet door iets bepaald of geregeld.

Vele adviseurs zondigen tegen de betekenis van onafhankelijkheid. Ze pretenderen onafhankelijk te zijn omdat ze meerdere (of alle) producten kunnen leveren. Ze zijn in zo’n geval dus aan meerdere leveranciers en/of fabrikanten onderworpen. De adviseur krijgt een financiële vergoeding indien hij bepaalde producten adviseert. De adviseur zal sneller geneigd zijn om een product te adviseren waarop hij een hogere marge krijgt.

Een adviseur is dus pas onafhankelijk, wanneer hij geen enkel product verkoopt en geen enkel belang heeft bij de producten die hij adviseert. Ook als een adviseur afspraken maakt met een leverancier betreffende commissies op door bemiddeling van de adviseur verkochte producten, dan is het advies op z’n minste een beetje gekleurd, niet. De adviseur die op zo’n manier werkt, is eigenlijk niet onafhankelijk.

Hieruit blijkt duidelijk dat ‘onafhankelijk’ door veel adviseurs verkeerd wordt uitgelegd. Als je in een zoekmachine ‘onafhankelijk ICT advies’ intikt dan krijg je een lijst van bedrijven die zondere enige schroom in één en dezelfde zin aanhalen dat ze onafhankelijk ICT advies verlenen en dat ze product x, y, z verkopen en implementeren! Precies alsof ze je naar de concurrentie zullen sturen. Ik denk het niet.

‘onafhankelijk’ of ‘niet onafhankelijk’, that is the question

Is het mogelijk om te weten te komen of een ICT adviseur werkelijk onafhankelijk is? Jazeker! mits wat zoekwerk kun je hier in de meeste gevallen achter komen. Hieronder een aantal tips:

1. Op de man (vrouw) af vragen

Op de vraag aan een ICT adviseur ‘Ben je onafhankelijk?’ bestaan er maar twee mogelijke antwoorden: ja of neen

2. Gratis audit/screening

Veel zogezegde onafhankelijke ICT adviseurs bieden u een gratis ‘onafhankelijke’ ICT audit aan. Yeah, right! Dit doen ze uiteraard om u als klant te krijgen of als klant te kunnen behouden. Ze moeten tenslotte hun inkomsten ergens vandaan halen.

3. Website

Neem eens een kijkje op de website van het bedrijf die stelt onafhankelijk advies te verlenen. Als je daar aanbiedingen terugvindt voor bepaalde software en/of hardware, dan kun je je afvragen wat ‘onafhankelijk’ in hun geval nog betekent.

4. Verbonden ondernemingen

Het gebeurt heel vaak dat bedrijven die onafhankelijk ICT advies verlenen behoren tot een groep van bedrijven waarin er – niet toevallig – bedrijven zitten die software en hardware producten leveren en/of implementeren. Het kan ook gaan om volledig van elkaar losstaande bedrijven die wel dezelfde eigenaren hebben. Dergelijke informatie kun je bijvoorbeeld terugvinden in de kruispuntbank ondernemingen.

5. Referenties

Referenties bij de onafhankelijke ICT adviseur opvragen en natrekken kan mogelijks ook een zicht geven op het werkelijk onahankelijk zijn van de adviseur.

meerwaarde van een onafhankelijk ICT adviseur

Werken met een al dan niet onafhankelijke ICT adviseur is natuurlijk je eigen vrije keuze, maar moet wel een bewuste keuze zijn. Hou bij deze keuze rekening met het volgende:

1. Objectief advies

Je zult bij een onafhankelijke ICT adviseur objectief advies krijgen. De kans dat je bij een afhankelijk ICT adviseur het verkeerde advies krijgt met misinvesteringen tot gevolg is niet gering

2. Bedrijfswijd advies

De onafhankelijke ICT adviseur zal bij zijn advies rekening houden met de optimale inpassing van ICT systemen binnen de volledige bedrijfscontext. Een afhankelijk ICT adviseur zal zich focussen op zijn product waarbij de integratie binnen de bedrijfscontext – veelal een verborgen kost – wel eens veel geld kan gaan kosten.

3. Kleine lettertjes

Een onafhankelijke ICT adviseur zal u kunnen helpen bij de flexibiliteit van je ICT omgeving (keep your options open). Een afhankelijk ICT adviseur zal allicht proberen u als klant te bekomen en u zolang mogelijk als klant te behouden (al dan niet via contract clausules).

4. ICT diversiteit

ICT mogelijkheden groeien voortdurend en daarmee ook de diversiteit en complexiteit. De onafhankelijke ICT adviseur heeft een breed kennisniveau van mogelijkheden en technologiën en hebben een goed zicht van wat op de markt beschikbaar is. Een afhankelijk ICT adviseur zal zich veelal enkel specialiseren in technische aspecten van één of enkele mogelijkheden en technologiën.

Als u geen of te weinig kennis hebt van ICT en automatisering of hebt u onvoldoende tijd om een ICT project goed te leiden, neem dan een deskundige, onafhankelijke ICT adviseur onder de arm. Dit kan toekomstige ergernis en hoge kosten helpen voorkomen.

IT Architecture
Algemeen
audit
doorlichting
ICT advies
IT Architecture
Onafhankelijk
Author