Power BI = vertrouwde Excel en de kracht van de Cloud

By Dries on 15/06/2016

bi met excel en de kracht van de cloud - klein

What’s in it for you ?

Een onderneming streeft er steeds naar om zijn werking en zijn prestaties te verbeteren.  Een goede rappoterings-oplossing (gebaseerd op Power BI technologie) is hierbij een grote hulp.

Met een Power BI rapporterings-oplossing kun je meer inzichten halen uit je bedrijfsdata.  Deze inzichten helpen je om bij te sturen waar nodig.  Met gerichte acties op basis van deze inzichten kun je een competetief voordeel halen en kan je de performantie van je onderneming verbeteren.

Als je al gebruik maakt van de professionele versie van Microsoft Excel, dan ben je al halfweg.  Met de Microsoft Power BI technologie gebruik je gewoon verder Excel als je favoriete rapporterings-tool, eventueel aangevuld met de complementaire Power BI tools.

bi met excel en de kracht van de cloud detail - klein

Microsoft Power BI rapporterings-oplossingen zijn goedkoper dan de meeste andere rapporterings-tools.  De Power BI Service in de Cloud bestaat uit 2 varianten: Power BI Pro voor het maken, delen, ... van rapporten en dashboards en Power BI Free voor het consumeren van rapporten.  Ook de Power BI apps voor IOS, Android en Windows zijn gratis.

Het voorbereiden (modeleren) van de data voor rapportering laat je best over aan een ervaren Business Intelligence en Power BI specialist zoals Bitwize IT Architects (die certified Microsoft Power BI Partner is).

Typische vragen die je zult kunnen beantwoorden met een Power BI rapporterings-oplossing

Een aantal voorbeelden:

Finance

 • Hoe is de maandelijkse evolutie van mijn financiële ratios en hoe verhouden ze zich tot vorige periodes en ten opzichte van mijn doelstellingen ?
  Wat zijn mijn grootste kostenposten, waar en wanneer zitten er onverwachte uitschieters en welke trends/patronen zie ik waarop ik moet anticiperen ?

Marketing

 • Met welke type campagnes haal ik de meeste omzetgroei en zit hier door de tijd heen een verschuiving in ?
  Wat is het gedrag van mijn (potentiële) klanten op mijn website en sociale media en welke trends kan ik vaststellen ?

Sales

 • Welke producten of verkopers doen het goed of minder goed, ten opzichte van het verleden en ten opzichte van mijn targets.  In welke regios moet ik welke producten méér gaan promoten ?
  Wat is de evolutie van mijn verkoops-pijplijn en in welke fases zie ik de meeste prospecten afhaken ?

Operations

 • Hoe moet ik mijn produktie of voorraad aanpassen in functie van de openstaande orders ?
  Waar zitten de meeste vertragingen/problemen in mijn produktie of toeleveringsprocess en waar kan of moet ik verbeteringen doorvoeren ?
  Wat is de evolutie van klachten over produkten of diensten en welk effect hebben mijn optimalisaties en verbeteringen hierop ?

Business Intelligence
Power BI
Excel
Power BI
Power Pivot
Author