Power BI Sales reporting Showcase

By Dries on 19/11/2016

image

Bitwize bouwde speciaal voor geïnteresseerden en potentiële klanten deze Power BI rapportering bovenop de Microsoft World Wide Importers sample database.

Wide World Importers is een Noord Amerikaanse trader die verschillende goederen importeert vanuit de hele wereld en die verkoopt aan winkels verbonden aan een aankoopgroepering en aan onafhankelijke winkels.

Het fiscale jaar van Wide World Importers volgt niet het kalendjaar, maar loopt van november tot en met oktober van het jaar daarop.

Wil je hands-on in deze interactieve rapportering duiken, dan kan dit op Power BI Showcase pagina op onze website.  Wat volgt in dit artikel is enige toelichting bij de verschillende rapporten en visualisaties van deze showcase.

Sales rapportering

Elk rapport kan links een aantal ‘slicers’ bevatten. Een ‘slicer’ biedt de mogelijkheid om te filteren wat gevisualiseerd word.

Ook het klikken op een element binnen een visualisatie (vb. klikken op een balk in een bar chart) zal al dan niet (afhankelijk van de instellingen die de auteur van de rapporten deed) de andere visualisatie filteren of doen oplichten.

Berekende waardes die gebruikt worden in de visualisaties worden in Power BI measures genoemd. Measures worden in de Power BI formuletaal voorgedefiniëerd en worden on-the-fly berekend afhankelijk van de context waarin je ze berekend wil zien.

Sales by year (tab)

image

Dit rapport geeft een algemeen overzicht van de sales weer en bevat naast een aantal ‘slicers’ ook verschillende visualisaties.

Revenue

Deze visualisatie geeft de ‘revenue’ (omzet) weer voor de gekozen waardes in de ‘slicers’ en de gekozen elementen in andere visualisaties

De ‘revenue’ is rood indien deze lager is dan de ‘revenue’ in het volledige vorige jaar, oranje indien deze gelijk is aan … en groen indien deze hoger is dan …

Het percentage tussen haakjes onder het ‘revenue’ cijfer geeft de procentuele afwijking weer ten opzichte van de ‘revenue’ in het volledige vorige jaar.

De ‘sparkline’ (trendlijn) op de achtergrond geeft de trend terug van ‘revenue’ voor alle beschikbare jaren.

Het percentage naast de ‘revenue’ geeft het percentage geafficheerde ‘revenue’ terug ten opzichte van de totale ‘revenue’ voor het volledig jaar.

Revenue Delta

Deze visualisatie geeft de procentuele afwijking weer van de geafficheerde ‘revenue’ ten opzichte van de ‘revenue’ in het vorige jaar van dezelfde periode beschikbaar in het huidige jaar.

Een verduidelijking aan de hand van een voorbeeld: in het fiscaal jaar 2016 zijn er maar voor de eerste 7 maanden data beschikbaar. De ‘revenue delta’ geeft in dit geval de procentuele afwijking van de geafficheerde ‘revenue’ terug ten opzichte van de ‘revenue’ van de eerste 7 maanden van het fiscaal jaar 2015.

Voor rapportering op een onvolledig jaar zal de ‘revenue delta’ dus afwijken van het percentage tussen haakjes onder de geafficheerde ‘revenue’ (zie hierboven).

De ‘revenue delta’ is rood indien deze minder is dan 0% (negatief is), oranje indien deze 0% is en groen indien deze groter is dan 0% (positief is).

De ‘revenue delta’ is gebaseerd op de measure (berekende waarde) ‘LYC % Cutoff Revenue’ (Last Year Change % …) die op zich een variant is van de measure ‘‘LYC % Revenue’ (zie verder).

Gross Profit

Gelijkaardig aan de ‘Revenue’ visualisatie maar dan voor de ‘gross profit’ (bruto winst) measure.

Gross Profit Delta

Gelijkaardig aan de ‘Revenu Delta’ visualisatie maar dan voor de ‘LYC % Cutoff Gross Profit’ (Last Year Change % …) measure.

Last year Revenue, Revenue and evolution by Calendar Month

Deze visualisatie toont het resultaat van drie verschillende measures, waarvan er 2 in een staafweergave getoond worden (met de Y as waardes links) en één in een lijnweergave (met de Y as waardes rechts).

‘revenue’ is de omzet in de kalendermaand uit de X as.

‘LY revenue’ is de omzet uit dezelfe kalendermaand 1 jaar eerder.

‘LYC % revenue’ is de procentuele afwijking van ‘revenue’ ten opzichte van ‘LY revenue’.

Revenue breakdown by Fiscal Year

Deze visualisatie toont het resultaat van drie verschillende measures, waarvan er 2 in een gestapelde staafweergave getoond worden (met de Y as waardes links) en één in een lijnweergave (met de Y as waardes rechts).

De visualisatie toont de measures voor alle beschikbare fiscale jaren.

‘gross profit’ is de bruto winst in het fiscaal jaar uit de X as.

‘cost of goods sold’ is de kost van verkochte goederen (de ‘revenue’ min de ‘gross profit’) in het fiscaal jaar uit de X as.

‘gross profit margin’ is de procentuele weergave van ‘gross profit’ ten opzichte van ‘revenue’.

Gross Profit Margin evolution by Fiscal Month and Fiscal Year

Deze visualisatie toont de ‘gross profit margin’ voor alle fiscale maanden van alle beschikbare fiscale jaren.

De visualisatie toont de trend tijdens elke fiscaal jaar en toont ook de onderlinge verschillen tussen de fiscale jaren aan.

Sales by year table (tab)

image

Deze tab, dit rapport geeft onder andere de measures uit de ‘Sales by year’ tab weer in tabelvorm en bevat een aantal bijkomende measures.

De measures ‘LPC % Gross Profit’ en ‘LPC % Revenue’ (Last Period Change % …) geven de procentuele afwijking terug ten opzicht van de vorige periode. De periode hangt af van de gerapporteerde periode. In het geval deze periode een maand is, dan is het de afwijking ten opzichte van vorige maand. Is de gerapporteerde periode een jaar, dan is het de afwijking ten opzichte van het vorige jaar.

Als de gerapporteerde periode een jaar is, dan zullen ‘LPC % …’ en ‘LYC % …’ hetzelfde resultaat hebben.

Sales by salesperson (tab)

image

Deze tab, dit rapport bevat een aantal visualisaties die we ook terugvinden op de ‘Sales by year’ tab en bevat daarnaast ook een aantal bijkomende visualisaties.

Revenue (and evolution) by Salesperson

Deze visualisatie bevat heel wat informatie door middel van staven in een staafdiagram en een kleurcodering van de staven.

De staven geven de ‘revenue’ terug per ‘salesperson’ (verkoper). De verkopers zijn hierbij gesorteerd van hoogste ‘revenue’ naar laagste ‘revenue’.

De kleurcodering van de staven geeft de mate weer waarin de verkoper het in het gerapporteerde jaar beter of slechter doet dan in het voorgaande jaar. De kleurschakeringen gaan van rood voor de verkoper met de grootste negatieve groei in ‘revenue’, over oranje naar groen voor de verkoper met de grootste positieve groei in ‘revenue’.

Gross Profit (and evolution) by Salesperson

Deze visualisatie is gelijkaardig aan de ‘Revenue (and evolution) by Salesperson’ visualisatie maar dan wat betreft ‘gross profit’.

De twee bovenstaande visualisaties samen bekijken geeft nog een extra inzicht, namelijk dat er verkopers zijn die wel méér omzet draaien dan vorig jaar maar tegelijkertijd minder winst (of omgekeerd).

Taartdiagrammen

Deze visualisaties geven de omzet verdeling weer over respectievelijk de ‘buying groups’ (aankoop groeperingen) en de ‘brands’ (merken).

Revenue and Gross Profit by month, this year and last year

Deze visualisatie toont het resultaat van vier verschillende measures, waarvan er 2 in een staafweergave getoond worden (met de Y as waardes links) en twee in een lijnweergave (met de Y as waardes rechts).

‘revenue’ is de omzet in de kalendermaand uit de X as.

‘LY revenue’ is de omzet uit dezelfe kalendermaand 1 jaar eerder.

‘LYC % revenue’ is de procentuele afwijking van ‘revenue’ ten opzichte van ‘LY revenue’.

‘LYC % gross profit’ is de procentuele afwijking van ‘gross profit’ ten opzichte van ‘LY gross profit’.

Revenue and Gross Profit evolution by State Province

Deze visualisatie toont ‘revenue’ en ‘gross profit’ evolutie op een kaart per provincie (in een staat). De grootte van de bol geeft de ‘revenue’ aldaar weer en de kleurschakering van de bol geeft de procentuele ‘gross profit’ evolutie weer.

Sales by salesperson table (tab)

image

Deze tab, dit rapport geeft de measures uit de ‘Sales by salesperson’ tab weer in tabelvorm.

Sales by product (tab)

image

Deze tab, dit rapport bevat visualisaties in verband met ‘product’ en ‘stock item’ (product variant).

Revenue and Gross Profit by Product

Deze visualisatie toont de ‘revenue’ en ‘gross profit’ per ‘product’ en is gesorteerd op ‘revenue’

Revenue and Gross Profit by Stock Item

Deze visualisatie toont de ‘revenue’ en ‘gross profit’ per ‘stock item’ en is gesorteerd op ‘revenue’

Sales by customer (tab)

image

Deze tab, dit rapport bevat visualisaties in verband met ‘customer’.

Revenue and Gross Profit by Customer

Deze visualisatie toont de ‘revenue’ en ‘gross profit’ per ‘customer’ en is gesorteerd op ‘revenue’

Top 10 Profitability Increase

Deze visualisatie toont de top 10 van klanten met hoogste positieve evolutie in ‘gross profit’.

De kleurschakering duidt de grootte aan van de ‘gross profit’ in absolute cijfers.

Top 10 Profitability Decrease

Deze visualisatie toont de bottom 10 van klanten met hoogste positieve evolutie (= top 10 van klanten met hoogste negatieve evolutie) in ‘gross profit’.

De kleurschakering duidt de grootte aan van de ‘gross profit’ in absolute cijfers.

Business Intelligence
Power BI
Power BI
Author