25 jaar ervaring

Bitwize heeft door de jaren heen samengewerkt met KMO's en grote bedrijven voor ICT architectuur, analyse, design, ontwikkelings- en rapporterings-projecten waarbij consistent een meerwaarde werd geleverd bij bedrijfseenheden in verschillende domeinen.

Neem nu vrijblijvend  contact met ons op!

 

Business IntelligenceData Integration

Skip de theorie en duik meteen hands-on in onze interactieve Power BI showcase rapporten.  Ondervind zo zelf wat Power BI kan betekenen voor jouw bedrijfsrapportering!

Naar de Power BI Showcases

De data uit diverse bronnen/systemen wordt omgevormd naar gestructureerde/leesbare informatie.  Door de informatie te rapporteren en te analyseren verwerf je kennis over wat er gebeurde.  Met die kennis kun je verder inzichten verwerven over het verleden en de mogelijke toekomst.  Op basis van deze inzichten kun je actie ondernemen.

Rapporten, Analyse en Datamining zijn vormen van descriptieve of beschrijvende rapportering: ze zeggen iets over het verleden.

Forecasting en bugettering/planning zijn vormen van predictieve of voorspellende rapportering: ze proberen op basis van het verleden en vooruitzichten iets te zeggen over de toekomst.