Bitwize heeft door de jaren heen samengewerkt met KMO's en grote bedrijven voor ICT architectuur, analyse, design, ontwikkelings- en rapporterings-projecten waarbij consistent een meerwaarde werd geleverd bij bedrijfseenheden in verschillende domeinen.

Neem nu vrijblijvend  contact met ons op!

 

Skip de theorie en duik meteen hands-on in onze interactieve Power BI showcase rapporten.  Ondervind zo zelf wat Power BI kan betekenen voor jouw bedrijfsrapportering!

Naar de Power BI Showcases

Een onderneming streeft er steeds naar om zijn werking en zijn prestaties te verbeteren.  Een goede rappoterings-oplossing (gebaseerd op Power BI technologie) is hierbij een grote hulp. 

Met een Power BI rapporterings-oplossing kun je meer inzichten halen uit je bedrijfsdata.  Deze inzichten helpen je om bij te sturen waar nodig.  Met gerichte acties op basis van deze inzichten kun je een competetief voordeel halen en kan je de performantie van je onderneming verbeteren.

Hieronder een aantal voorbeelden van vragen die je kunt beantwoorden met een Power BI rapporterings-oplossing

Finance

  • Hoe is de maandelijkse evolutie van mijn financiële ratios en hoe verhouden ze zich tot vorige periodes en ten opzichte van mijn doelstellingen ?
  • Wat zijn mijn grootste kostenposten, waar en wanneer zitten er onverwachte uitschieters en welke trends/patronen zie ik waarop ik moet anticiperen ?

Marketing

  • Met welke type campagnes haal ik de meeste omzetgroei en zit hier door de tijd heen een verschuiving in ?
  • Wat is het gedrag van mijn (potentiële) klanten op mijn website en sociale media en welke trends kan ik vaststellen ?

Sales

  • Welke producten of verkopers doen het goed of minder goed, ten opzichte van het verleden en ten opzichte van mijn targets.  In welke regios moet ik welke producten méér gaan promoten ?
  • Wat is de evolutie van mijn verkoops-pijplijn en in welke fases zie ik de meeste prospecten afhaken ?

Operations

  • Hoe moet ik mijn produktie of voorraad aanpassen in functie van de openstaande orders ?
  • Waar zitten de meeste vertragingen/problemen in mijn produktie of toeleveringsprocess en waar kan of moet ik verbeteringen doorvoeren ?
  • Wat is de evolutie van klachten over produkten of diensten en welk effect hebben mijn optimalisaties en verbeteringen hierop ?

 

Veel zaken zoals het creëren van analyses, rapporten en dashboards kun je zelf doen - ook wel self service BI genoemd - met Microsoft Power BI.  Een goede voorbereiding van een performant en flexibel model is hierbij van groot belang.  Door onze jarenlange ervaring in en onze grondige kennis van de Power BI technologie kunnen we je hierbij een grote meerwaarde bieden.  Een goed opgezette rapporterings-oplossing verdient zichzelf binnen de kortste keren terug.

 

 

Als je al gebruik maakt van Microsoft Excel, dan ben je al halfweg (Power BI technologie is in Excel aanwezig onder de vorm van power pivot, power query en power view).  Met de Microsoft Power BI technologie gebruik je gewoon verder Excel als je favoriete rapporterings-tool, eventueel aangevuld met de complementaire Power BI tools.