Bitwize heeft door de jaren heen samengewerkt met KMO's en grote bedrijven voor ICT architectuur, analyse, design, ontwikkelings- en rapporterings-projecten waarbij consistent een meerwaarde werd geleverd bij bedrijfseenheden in verschillende domeinen.

Neem nu vrijblijvend  contact met ons op!

 

Skip de theorie en duik meteen hands-on in onze interactieve Power BI showcase rapporten.  Ondervind zo zelf wat Power BI kan betekenen voor jouw bedrijfsrapportering!

Naar de Power BI Showcases

Om je een idee te geven welke opdrachten en projecten Bitwize voor jou kan uitvoeren, volgt op deze pagina een greep uit onze verwezenlijkingen.

BI projecten | andere projecten

Inventory (voorraad) analyse

ProjectScreenShot

Problem

Het gebruikte ERP pakket (in dit geval Dynamics NAV) biedt niet de mogelijkheid om de voorraadpositie -en evolutie van producten weer te geven per vestiging voor een bepaalde dag of voor de komende dagen.

Solution

Met behulp van Power BI technologie werd een voorraad rapporterings-model gecreëerd met de voorraad posities voor de huidige periode (30 dagen achteruit, 30 dagen vooruit).  Het model laat toe om dashboards, rapporten en detail-tabellen te maken met voorraad status of evolutie per product, productgroep, vestiging, ...

Financiële analyse

ProjectScreenShot

Werkt met de meeste boekhoudpakketten

Problem

De meeste boekhoudpakketten en financiële rapporteringstools zijn star en weinig aanpasbaar/uitbreidbaar voor analyse van kerncijfers en financiële ratio's op maat van een boekhoudkantoor of een KMO.

Solution

Met behulp van Power BI technologie (in Excel en de Power BI tools) werd een flexibel financiële analyse template gemaakt die toelaat om snel en eenvoudig samenvattingen, kerncijfers en ratio's op maat aan te make of toe te voegen.  De template bevat een dashboard met bijhorende rapporten die naar keuze kunnen gefiltered en gesegmenteerd worden.  Daarnaast laat de template ook diepgaande analyse mogelijk met periode-vergelijkingen, KPI's, doelstellingen en knipperlicht-functies.

Omzet en vergoedingen transport

ProjectScreenShot

Problem

Voor de na-calculatie van de opbrengst van ritten (vb. omzet per kilometer) moet data gecombineerd worden uit het ERP pakket met data van boordcomputers.  Deze rapportering gebeurde manueel, was tijdrovend en foutgevoelig.

Solution

Rapporteringsoplossing met Excel Power Query en Excel Power Pivot waarbij de data uit de verschillende systemen werd geïntegreerd in een model die flexibele rapportering toelaat op omzet, gereden kilometers, vergoedingen, ... per klant, chauffeur, vrachtwagen, ... dit per jaar, maand, week, dag, ...

Sales dashboard en rapportering

ProjectScreenShot

Problem

De standaard rapportering voorzien in het ERP pakket (Dynamics NAV) is statisch en niet flexibel genoeg.  Ze bieden onvoldoende inzichten in alle sales gerelateerde data om tijdig juiste beslissingen te kunnen nemen en bij te sturen.

Solution

Met behulp van Power BI technologie werd vanuit de sales data in het ERP pakket een flexibel rapporteringsmodel gecreëerd met een basis dashboard en bijhorende rapporten.  Het rapporteringsmodel laat nu toe om status en evolutie van sales cijfers te analyseren op klanten, producten, verkopers, landen en regio's, ... dit per jaar, kwartaal, maand, ...

Top of page

End-to-end ICT optimalisatie KMO

ProjectScreenShot

Problem

Door de sterke groei de laatste jaren werd het tijd om de bedrijfsprocessen te optimaliseren en zoveel mogelijk te automatiseren met behulp van ICT.  Manuele procedures en uit te voeren controles nemen veel tijd in beslag en zijn foutgevoelig.

Solution

Dit is een ICT architectuur project pur sang.  Eerst word de AS IS situatie (de huidige processen en ICT oplossingen) in kaart gebracht en word de ideale gewenste TO BE situatie besproken en beschreven.  Op basis van de AS IS situatie en de TO BE situatie word een transitie-plan (met eventuele processverbeterings-trajecten) opgemaakt die haalbaar en betaalbaar is met als doel een toekomstgerichte ICT omgeving te crëeren die op termijn kosten-verlagend is, risico's zoveel mogelijk uitsluit en uitbreidingen/aanpassingen vergemakkelijkt.

Lot & batch traceability

ProjectScreenShot

Toepasbaar in elke sector waar ingrediënten in verschillende vaten, silos, tanks, ... worden vermengd/bewerkt tot een afgewerkt produkt.

Problem

Voor het voedselagentschap moeten een aantal parameters doorheen het volledige brouwprocess bijgehouden worden en gelinkt worden aan het lotnummer van een fles/vat/… bier.  De manier van opslaan van deze gegevens was weinig gestructureerd en maakte opzoekingen zéér moeilijk en tijdrovend.

Solution

Maatwerk software (Microsoft Access) die gestructureerde ingave van de data mogelijk maakt en opzoekingen simpel en snel maakt.  (end-to-end lot & batch rapportering).  Alle master data en de process definitie kan aangepast/aangevuld worden aan nieuwe of gewijzigde behoeften of regelgevingen.

ICT audit & aanbevelingen

ProjectScreenShot

Problem

Door de jaren heen is er een grote versnippering ontstaan in het ICT landschap waardoor de De TCO (total cost of ownership) van ICT een sterke groei kende en dreigt te ontsporen. Een kritische doorlichting door een derde partij werd nodig.

Solution

Er werd een high-level ICT audit uitgevoerd met als resultaat een audit rapport en aanbevelingen voor standaardisatie en consolidatie die tot een optimalisatie moeten leiden van ICT kosten en ICT services.  Op basis van dit audit-rapport werd een actieplan opgesteld voor korte, midden-lange en lange termijn.

Top of page